fbpx

SACD - AACD

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) är en officiell dotterorganisation till American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD), världens största organisation för kosmetiskt inriktade tandläkare.

SACD var den första internationella samarbetspartnern till AACD och var länge den största utländska avdelningen. Samarbetet med AACD garanterar oss och våra medlemmar unik information från forskningens frontlinje som beståndsdel i ett nätverk bestående av 7000 utövare, lärare, forskare och laboratorietekniker från 70 länder.

Stödet i nätverket

 AACD som startades 1984 av 60 tandläkare i USA har vuxit till världens största organisation för yrkesverksamma inom kosmetisk tandvård. Idag omfattar AACD-familjen mer än 7 000 tandläkare, tandtekniker och föreläsare och forskare i 70 länder runt om i världen. Detta globala perspektiv innebär betydande fördelar för SACDs medlemmar.

“SACD är förmodligen en av våra mest aktiva dotterorganisationer och vi på AACD är stolta över samarbetet. Varje år kommer tandläkare från hela världen till våra möten men den svenska delegation är alltid den största. Vi är alltid tacksamma för deras närvaro.”

Dwight G Rickert
AACD President 2017-2018

Starkt systerskap

SACD bildadas av en grupp tandläkare och tandtekniker som träffats på AACD Annual Meeting. SACDs kursverksamhet kom snabbt igång och blev omedelbart en succé.
Banden till AACD behölls genom åren. Länge var svenskarna den största internationella dotterorganisation till AACD. I Las Vegas 2017 var närvaron rekordstor. Då kunde svenskarna hålla en egen mottagning. Värdarna pratade om The Swedish Invasion, och lät trycka upp särskilda knappar för att hedra svenskarna. En svensk tandläkare, Cecilia Ömo, fick ta emot AACDs ackrediteringsbevis. Hon blev den tredje svenska SACD-medlemmen att klara bedriften. För första gången följde en SACD resestipendiat, Amanda Nygren, då fortfarande student, med på resan.

AACD anordnar kurser i USA varje år
Läs mer om AACDs kurser

Pionjärtiden

“Under SACDs första sex år var vi AACDs största utländska syster och utgjorde länge den största gruppen utländska besökare på AACDs Annual Meetings.”
“Det som tog oss med storm var inte bara kunskaperna att nå kosmetisk-estetisk excellens, utan också föreläsarnas presentationsteknik. Den var – och är fortsatt – briljant!”
“SACD har från start betonat betydelsen av ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker, ett samarbete som måste följa samma principer.”
“Jag vore inte en lika bra tandläkare om inte min tandtekniker varit på kurs i SACD eller AACD.”

Mats Burendahl
SACD President 2017-2018

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se