fbpx

2024 - tandteknikernas år

Tandteknisk fokus i fyra kurser

Fyra kurser 2024 betonar fyra olika aspekter av modern estetisk tandvård. En röd tråd genom alla kurserna är samarbetet mellan tandtekniker och tandläkare. Det är tandteknikernas år.

Patrik Bargiel, president SACD

Tandtekniker och deras arbete är en viktig del av SACD sedan starten. Men att hitta goda kurser åt tandtekniker är inte alltid det lättaste. I år blir det en klar bättring på den fronten.

– Många kurser jag varit på, har berört tandteknikerns roll högst flyktigt. Det är få kurser där samspelet med hela teamet lyfts på det sätt som vi under detta år satsar på, säger tandläkare Patrik Bargiel, president för SACD.

Alla kurser 2024 betonar det praktiska. Det man lär sig skall kunna tillämpas direkt dagen efteråt.

– Det finns inte så många kurser – vad jag vet – där teknikerna får konkret kunskap som de kan tillämpa direkt på måndag morgon tillsammans med sin tandläkare. Hela teamet måste vidareutbilda sig för att tillsammans bedriva en bättre och bättre vård. Vi måste utvecklas och hänga med i forskningen tillsammans.

-Om du direkt kan använda dig av dina nya kunskaper nästkommande arbetsdag, då tycker jag att det varit en riktigt bra kurs.

Mars: Dagskurs med en av Sveriges mest omtalade tandtekniker

Det kanske tydligaste exemplet är kursen Unlocking Functional Aesthetics: A Complete Journey into Digital Dentistry, som genomförs 16 mars i Stockholm. Kursgivare är en av Sveriges mest kända tandtekniker Przemek Seweryniak samt den internationellt kände föreläsaren och tandläkaren Ian Buckle från England.

Tandläkare Ian Buckle (tv) och tandtekniker Przemek Seweryniak.

– Det är en bra kurs för både tandläkare och tandtekniker, och verkligen en lämplig kurs att gå tillsammans bägge yrkena, om man har ett nära samarbete. Den ger en bra grund till hur vi kan samla in information och planera tillsammans så att patienten har möjlighet att få bästa möjliga lösning.

– Kan vi bli bättre på att prata med varandra redan i terapiplaneringen, så kommer våra patienter gagnas och vi kan utföra en mer förutsägbar tandvård.

Maj: Egen Hands-on för tandtekniker

Injectables är ett annat ämne som kommer mer och mer. Här är ett område som tandteknikerna kan bli mer involverade i. 17 – 18 maj anordnas kursen Injections All The Way, med de två populära tandläkarna Nayroz Ockell och Cecilia Ömo. Tandteknikerna är med på föreläsningsdelen och går sedan en separat Hands-on kurs speciellt för tandtekniker.

– Denna kurs handlar om minimalinvasiv tandvård. Det är kanske inte så vanligt att tandteknikerna är med redan från planeringen av tandreglering utan de involveras först i slutfasen av behandlingen. Denna kurs kan förhoppningsvis öka förståelsen och kanske att vi ska tillsammans med tandteknikerna planera dessa fall från början.

– Här går vi in på hur de kan bli en del i minimalinvasiva teamet både när vi arbetar med komposit som porslin. Kan vi enbart jobba additivt så är det optimalt.

September: Av tandtekniker för tandtekniker OCH tandläkare

Tandtekniker Sasha Hein

Den 6 september tas steget fullt ut med en kurs ledd av en tandtekniker. Sascha Hein, Tyskland ger eLAB – The system that perfected shade matching in dentistry even if you take shades every day. För att betona samarbetet erbjuds kursen till specialpris för tandläkare och tandtekniker som anmäler sig tillsammans.

– Alla tandläkare och tandtekniker har ju slitit sitt hår mer än en gång när man skall göra en singelframtand. Man provar in kronan/fasaden och den får åka fram och tillbaka ett par gånger innan man får det rätt. Det är svårt med färgtagning och nyanser, särskilt när vi bara gör en tand.

– Sascha Hein har tagit fram ett verktyg för att hjälpa till att prova in kronorna digitalt på labbet innan de skickas till tandläkaren. Med detta så kan vi minska antalet inprovningar och justeringar, vilket jag tror vi alla önskar och drar fördel av.

– Det hittar snabbare rätt färg, value och chroma och allt som man skall tänka på. Efter inlärningsperioden, när man fått pli på det, borde det ge färre omgörningar och justeringar av kronor i fronten.

Oktober: Fokus på tandtekniker

Årets sista kurs går i Göteborg, med tandläkaren Ana Paula Magalhães från Brasilien. Kursen heter Ceramic Veneers – From Smile Design to Cementation.

– Då går vi igenom hela arbetsflödet – från planering, smile design, preparationer och cementering. Även där spelar tandteknikerna en väsentlig roll. Så alla kurser detta år riktar sig egentligen till hur vi kan förbättra samarbetet mellan tandläkare och tandtekniker. Communication is the key!

KONTAKTA OSS

Anmälan öppnar snart!

Bli underrättad när anmälan öppnar!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se