fbpx

Michael Karlstén: Om ni är intresserade av estetik, gå med i SACD

Tandläkare Michael Karlstén besökt nyligen Göteborg, för att föreläsa på Sverker-dagen. För den samlade publiken återberättade han många goda minnen av vännen och inspiratören Sverker Toreskog. Karlstén hade även en del att förmedla sin syn på estetik.

Karlstén samtalar med kollegor efter föreläsningen. Från vänster SACD:s kommande föreläsare Nayroz Ockell, Anna Westerlund och SACD:s tidigare president Elisabeth Rasmusson.

Sverker var en inspirerande person på många plan, inledde Karlstén. Ett exempel var hans syn på klinisk kontra akademisk tandvård. ”Inom vårt område är vetenskap utan klinik totalt meningslös”, påpekade Sverker.

– Utan klinik fungerar inte vetenskapen, ansåg Sverker. Så är det ju. Man måste ju testa vad som fungerar kliniskt. Våga testa nytt, på ett ansvarsfullt sätt. Det är Sverker!

Samararbeta med tandtekniker

Att besöka labbet, för bästa möjliga kommunikation med tandteknikern, var en annan sak som Sverker förespråkade. Sverker arbetade alltid nära sin tandtekniker.

– Hur många tandläkare har besökt sin tandtekniker på labbet, frågade Karlstén publiken.

En och annan person skruvade på sig.

>>>Läs artikeln om Tandteknikernas år>>> 

Själv hade Karlstén ett intresse för att arbeta med endodonti eller ortodonti, men fick snart upp intresset för estetisk tandvård. Det stora intresset väcktes framförallt när han kom i kontakt med AACD 2001. Det var reaktionen från patienterna som var det avgörande.

– Min drivkraft var hela tiden glädjen som patienterna visade. Man ser ju hur glada människor blir. Man förändrar liv.

Svårt att hitta utbildningar

I slutet på 1990-talet var det svårt att vidareutbilda sig i estetiska behandlingar. Fanns det utbildningar, så fanns de utomlands. Utrustning och material var långt ifrån så utvecklade som idag.

– Sverker var en av de få föreläsarna som fanns på den tiden. Han förespråkade tidigt minimalinvasiv tandvård och att arbeta multidisciplinärt.

Inspirationen från AACD samt mötet med likasinnade kollegor resulterade i bildandet av SACD. Karlstén var med i arbetet från början 2002, och har själv föreläst för SACD. Karlstén är ackrediterad i SACD, men även i AACD.

>>>Läs om Karlsténs föreläsning på SACD:s 20-årsjubileum>>> 

Karlstén ackrediterad i AACD

En hel av föreläsningen ägnades åt AACD-ackrediteringen som han tilldelades 2014. AACD står för American Academy of Cosmetic Dentistry. En AACD-ackreditering anses av många som de estetiskt inriktade tandläkarnas inofficiella ”specialistutbildning”. Det är en eftertraktad titel, som färre än 500 personer erhållit.

– Det finns inte ett, utan flera skäl till att man ackrediterar sig.

Karlstén nämnde viljan att utvecklas, strävan att kunna erbjuda patienterna det bästa, bli mer trygg i sin yrkesutövning samt göra arbetet roligare och mer stimulerande. Kanske är man lite tävlingsinriktad. Men det är ett misstag att tro att ackreditering är ett solo-projekt.

– För att lyckas behöver man behärska fotografering och kunna en del om bettfunktion. Man behöver också samarbeta med en riktigt bra tandtekniker, en riktigt bra tandsköterska, en riktigt bra kirurg, en riktigt bra endodontist och en riktigt bra ortodontist. Och man behöver även en tålmodig fru

Annonserade i Metro efter patient-fall

Som aspirant, måste man visa upp fem definierade patientfall. Det är omvittnat svårt att hitta patienter som är lämpliga fall. Ett av fallen skall vara en estetisk och funktionellt korrekt behandling med sex eller fler kompositfasader i den estetiska zonen.

– Det är inte så vanligt med kompositfasader i Sverige, och framfört allt inte så många.

För att kunna utföra ett av fallen annonserade Karlstén efter kandidater i Metro.

– Jag fick ganska många svar.

Ackrediteringen förändrar synen på yrket. Man är annorlunda. Nu jämför man  alla nya fall med ackrediteringsstandard. Nya rutiner införs för att uppnå – kanske inte perfekt – men optimal estetik.

– Jag tycker att jag kände en ökad egen trygghet i att hantera svåra fall.

Den slutgiltiga titeln: Ackredited Fellow

2023 erhöll Karlstén ytterligare en utmärkelse från AACD: Ackredited Fellow. Utmärkelsen krävde 50 godkända fall. Karlstens Fellowship är nr 89 i världen. På utmärkelse-ceremonin gjorde sig Sverker Toreskogs arv gällande ännu en gång.

– Han påverkade allas vår syn på estetisk tandvård. När jag var på AACD och fick mitt pris förra året, då var det morgon-föreläsning med Frank Spear den dagen. Han är en stor odontologisk personlighet i USA. Han hänvisade till Sverker vad gäller autotransplantat. Det var väldigt överraskande för mig, men samtidigt väldigt roligt.

Michael Karlsténs tips till nyexaminerade tandläkare

KONTAKTA OSS

Anmälan öppnar snart!

Bli underrättad när anmälan öppnar!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se