Tidigare kurser 2017-11-14T12:56:47+00:00

”Smile Design: From digital to clinical” med Dr Florin Cofar, 12-14 oktober 2017 på Quality View Hotel i Malmö.

Det som de flesta tog med sig av Dr Florin Cofars kurs i Malmö var hans Video Mock-Up med tvådelad skärm: En för patientens nuvarande leende och en med det leende patienten kommer att få. På kursen skapade Cofar en sådan Video Mock-Up inför kursdeltagarnas ögon.

Känslornas tandvård

Dr Cofars stora intresse för video präglade kursen. Cofar presenterade flera egna patientfall där patienter blev så pass överväldigade av att se video på sig själva att de brast ut i gråt eller hamnade i lyckorus. Dr Cofar är övertygad om att tandvården står inför ett paradigmskifte. I framtiden komma vi att scanna in tänder och arbeta med datan. Vi kommer att köpa och sälja data kring tänder. Tandläkare kommer att bygga upp bibliotek av inscannade tänder. Kanske kommer vi alla att låta scanna in våra egna tänder i tonåren när de är som bäst, för att få den ultimata designen om vi skulle behöva den senare i livet.

Dr Cofar själv trivdes bra hos SACD i Malmö och fick bra respons:

– Jag tycker att det var en bra grupp. Jag kände att jag fick kontakt. Om jag får kontakt, är det alltid bra och det fick jag med denna gruppen. Jag tror det är viktigt. Det handlar inte bara om information, utan mer. Det är energi. LÄS MER

SACD vårkurs 2017: “Mjuka och Hårda Estetiska Aspekter” på Grand Hôtel i Stockholm. För första gången hölls en SACD-kurs av tre svenska föreläsare. Det stora antalet deltagare talade sitt eget språk. Kursen “Mjuka och Hårda Estetiska Aspekter” blev en succé.

Michael Karlstén, Przemek Seweryniak och Erik Lennartsson inledde föreläsningshelgen ödmjukt med att tacka och nämna sina medarbetare. Kursen präglades dels av föreläsarnas långa och beprövade erfarenhet, men också av deras intresse för nya tekniker och behandlingar som ligger i utvecklingens frontlinje. Erik Lennartsson visade flera kirurgiska operationer på film, som var lika levande som något från Discovery Channel. Tandläkare Michael Karlstén gav prov på sin precisa detaljkännedom om instrument, ämnen och behandlingsmetoder. Han visade upp flera patientfall. Tandtekniker Przemek Seweryniak bevisade att labbets insatser för slutresultatet är mycket större än man vanligtvis tror, om man sätter sig in i tandteknikernas perspektiv. LÄS MER

SACD Oktoberkurs 2016 ägde rum i Göteborg. Det blev en ljus tillställning i höstmörkret. Sex föredragshållare, en Magic Edutainer, 13 sponsorer och 150 kursdeltagare var på plats. Tema: Utveckling av skalfasader

Dr. Dennis Wells och porslinstekniker Nelson Rego, CDT, bägger USA; var huvudtalare för den kliniska delen av kursen. Wells och Rego har samarbetat sedan många år och utgör en erkänt skicklig och framgångsrik konstellation. Med kreativitet, dentalt artisteri och gedigen materialkunskap för de utvecklingen framåt. Många var på förhand intresserade av vad de hade att förmedla kring metoden supertunna skalfasader, som de tagit till en högre nivå. Ingen blev besviken. Deras föredrag var både stimulerande och lärorika. Kursdeltagarna antecknade, tog foton och ställde frågor.

Strålande vårsol, ett nytt, välfungerande konferenshotell och ett kursprogram präglat av god pedagogisk upplysning. Detta fick glada och förväntansfulla deltagare vid Dr Sesemanns och SACD’s ta del av i Malmö den 18 och 19 mars 2016.

Fredagen inleddes med ett samtal mellan 2 x Michael – Sesemann och Karlstén – som beskrev vägen till Ackreditering. ”Börja med att skaffa en bra mentor!” var deras samstämmiga rekommendation. Därefter tog Dr Sesemann ensam över podiet. Hans kursintroduktion torde vara en av de mest originella i SACD’s historia. Michael Sesemann berättade om sin far, en arbetsam och stolt grönsaksodlare på Nebraskas prärieslätter. En morgon, när fadern var på väg till marknaden med ett lass nyskördade rädisor, upptäckte han att blasten, på grund av en värmeböja under natten, hade förlorat sin fräschör. Så i stället för att bege sig till torget dumpades hela lasset med motiveringen: ”Jag vill inte ha mitt namn förknippat med vissna rädisor!”

Total kommunikation tandläkare-specialist-tandtekniker-patient är verktygen för en förutsägbar, patientanpassad och individuell Digital Smile Design.

Så sammanfattade Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACD’s sista kurs under 2015. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans använde ett estetiskt bildspel som visade leenden skapade genom den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.

Frank milner“The illusion of Natural Esthetics. Advanced concepts in shade selection and layering” med Dr Frank J. Milnar, USA

13-14 mars 2015, Stockholm

Det blev en Hands-on med en mycket engagerad  föreläsare. Det var en stark konkret prägel på kursen, där Dr Milnar var mycket noga med att överföra sin kunskap till fullo. Alla deltagare lämnande kursen med nya säkra kunskaper.

Dr Frank J. Milnar har en examen från tandläkarhögskolan vid University of Minnesota. Han är en ackrediterad medlem i AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry och medlem i AACD’s ackrediteringskommitté . Dr Milnar driver en praktik på heltid  i St Paul , Minnesota som är inriktad på utseenderelaterad tandvård. Han har publicerat ett flertal artiklar om direkt applicering av compositer,  val av färgnyans och porslinsmaterial.

Läs mer om Dr Frank J Milnars kurshelg

Malmö, november 2014:Dr Galip Gürel: Att hantera komplexa estetiska fall: Tekniker, behandlingsplanering, kommunikation – så gör du det digitalt.

Galip-SACD

Årsmöteskursen med Dr. Galip Gürel som föreläsare för tandläkare och tandtekniker blev en storartad tvådagarsfinal på SACD-året

Finalen gick i leendets tecken. Inte bara visade Dr. Gürel en serie perfekta leenden inklusive förhistoria, behandlingsstrategier och terapival, hans positiva föreläsning framkallade också glada leenden i auditoriet. Dr. Gürels föreläsning var mästerlig, budskapen klara och föredömligt illustrerade av ett elegant bildspel. Hans unika förmåga att kommunicera sitt budskap är en viktig orsak till att hans innovativa arbetsmetoder har accepterats och används världen över. Tala om att få pjäsen över rampen!

Läs mer om Dr Galip Gürels kurshelg

stephen-chu-sacd-kurs-300x405

Interdiciplinär behandling eller enbart protetik?Stockholm, september 2014

Fokus på estetik – tänder och implantat

Föreäsning av Dr Stephen Chu, tandläkare och tandtekniker, New York, USA Kursen hölls för tandläkare och tandtekniker. 26-27 september 2014, på Clarion Hotel, Stockholm.

Dr Stephen Chu, som är både tandtekniker och tandläkare,  driver en privatpraktik i New York tillsammans med Dr. Dennis Tarnow (New York Center for Specialized Dentistry) med fokus på estetisk rehabilitering med både tandburen och implantatburen protetik. De är bland de absolut största i USA, speciellt avseende estetik och implantat. Begreppet biologisk bredd  – avstånd från ben till kontaktpunkt 5 mm för att pappilla skall återbildas – är ett resultat av deras forskning och standard världen över. Dr Stephen Chu har publicerat flera skrifter och artiklar, varav flera finns att tillgå här på SACD’s webbsida.

Estetisk tandvård på högsta nivå

Det var efter devisen “Avvikelseanalys ger en korrekt behandlingsplan” som Dr Stephen Chu höll sin föreläsning.  Kursdeltagarna lärde sig estetisk analys av dentala och gingivala avvikelser för att kunna göra en korrekt behandlingsplan. Målet med vår planering är alltid att kunna behandla patienter så vävnadsbevarande som möjligt, förklarade Dr Chu. En naturlig frågeställning, som Dr Chu utförligt besvarade – var hur man avgör om fallen behöver interdisciplinär behandling eller om fallen kan lösas med enbart protetik.

Materialval

Givetvis kombinerades dessa kunskaper med de för SACD’s så centrala om estetiskt resultat av behandling på tänder och implantat. Dr Chu, som ju är både tandläkare och tandtekniker, visade prov på sina omtalade gedigna kunskaper om material och färganalys.

Ron Jackson och Oliver Brix, Stockholm, mars 2014

aktuella sacd kurser

Dr Ron Jackson

Giving Your Patients Something to Smile About

Modern teknik skapar estetiska framtandsfyllningar Dr. Ron Jackson från Middleburg, Virgina, USA. Kursen hölls på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm 14-15 mars 2014.

Material och tekniker har under de senaste åren genomgått betydande utveckling och för tandläkaren är det en utmaning att hålla kunskapen aktuell. Dessutom har patientens önskemål och krav på estetiken ökat. Att återställa framtänder med en enda nyans och opacitet är inte längre acceptabelt. Ron Jacksons föreläsning ”Modern teknik skapar estetiska framtandsfyllningar” gick igenom hur man kan bygga upp en estetiskt tilltalande framtandsfyllning med hjälp av komposit som står upp mot patienternas önskemål.

Composite Artistry – Simplified.

Denna Hands-On kurs gav deltagarna tekniken att med ett modernt kompositsystem utföra vackra, naturtrogna och osynliga fyllningar. Deltagarna utförde en klass IV fyllning och  tränade verklighetstrogen restaurering samt kosmetisk förbättring med komposit.

Aktuella kurser

Tandläkare Oliver Brix

Master Workshop “IPS e.max 2014 final e”

SACD i samarbete med Ivoclar Vivadent anordnade till workshop för tandtekniker med tandläkare Oliver Brix i Stockholm den 14-15 mars 2014.

Läs mer om kurshelgen med Dr Ron Jackson och Oliver Brix

Tandtekniker Gilbert Young, CDT, tandläkare Jimmy Eubank, D.D.S. samt tandläkare Marilyn Ward.

Young, Eubank & Ward, Göteborg, november 2013

Planera för en lyckad behandling

En klinisk och laboratorieteknisk infallsvinkel på diagnos och behandling av krävande estetiska och bettfunktionella patienter.

Tre kursdagar för tandläkare, tandtekniker och hela teamet

Deltagarna lärde sig:

  • Diagnos och etiologi bakom utseenderelaterade problemställningar
  • Upprätta och utföra en korrekt terapiplan
  • Utveckla och sälja den estetiska terapiplanen
  • Process för att göra det bästa materialvalet
  • System och teknik att utföra långlivade, funktionella och estetiska restaurationer

Läs mer om kurshelgen med Young,  Eubank och Ward.

Dr Newton Fahl, Stockholm, mars 2013

tidigare kursder med Dr Fahl

 Ett 80-tal tandläkare och tandtekniker fick lyssna till en världsauktoritet på kompositmaterial för ”alla fall från de enklaste till de mest komplexa”.

Dr. Newton Fahl undervisade i  ”att utveckla möjligheterna att återskapa tandens normala anatomi med avseende på färg och form och alla detaljer som behövs för att förstå ljusets inverkan på det visuella såsom opacitet, transparens, skuggor, nyans och mycket mer.”

Läs mer om kurshelgen med Newton Fahl i Stockholm

Brad Patrick & Dr Elizabeth Bakeman Göteborg, september, 2012

Läs mer om kurshelgen med Brad Patrick & Dr Elizabeth Bakeman  i Göteborg September 2012

Matt Roberts, James F. Fondriest och Shannon Pace Brinker

Malmö, december 2011

Läs mer om kurshelgen med Matt Roberts, James F. Fondriest och Shannon Pace Brinker Malmö december 2011

Bazzucchi, Pavone & in Suh, Stockholm, september 2011

Läs mer om kurshelgen med Bazzucchi, Pavone & in Suh, Stockholm september 2011