CASE

"Bite appliances for patients who suffer from temporomandibular disorder"

Roxana Petcu, ortodontist

 Ortodontisten Roxana Petcu leder tillsammans med Dan Lazar SACD:s vårkurs “Full workflow in an interdisciplinary rehabilitation: From function to aesthetics”.  Vi tror det blir ett bra tillfälle att lära mer om  käkens fysiologi och bekanta oss med olika tekniker och möjliga behandlingsalternativ. Roxana har ett interdisciplinärt fokus, hela tiden med patientens bästa i åtanke. Här presenterar Roxana ett av sina fall. 

 

“This is a case that shows us beautifully how bite appliances can help us treat patients who suffer from temporomandibular disorder.

This patient came to us with severe muscle and joint pain on the right side, pain and difficulty in chewing, limited range of motion with deviation of the mandible towards the right side and pain on load testing. The CT shows us an active condilar resorbtion, and the MRI shows us a disc displacement without reduction on the right side.
 
With the help of the physiotherapist and a bite appliance that she wore for approximately one year, the simptoms disappeared, the range of motion normalised and newly cortical bone was formed. The objectives of the orthodontic treatment were to intrude the second molars in order to eliminate the premature contacts, to correct the maxillary cant by intruding the upper right quadrant and obtaining thus the vertical space needed for the rehabilitation of the lower right quadrant as well as distalisation in the upper left quadrant to obtain canine class one and to level the curve of Spee.
 
After the orthodontic treatment, my colleague, Dan Lazar started the prosthodontic rehabilitation with selective grinding, a wax up. a mock up until the final restaurations. She continued to wear a bitte appliance during night time and occlusal equilibration is performend every 6 months, an important aspect for these patients with active degererative joint disease in their history. “

Kursen genomförs i samarbete med SACD:s sponsorer.

Missa inte denna spännande SACD-kurs i mäss-staden Göteborg 

Föreläsningen täcker patientens resa från funktionell och estetisk diagnostik genom funktionell stabilisering fram till behandlingsplaneringen. Kursdeltagarna får förståelse för den funktionella och estetiska utvärderingen som krävs för att upprätta en fullständig diagnos av patienten.

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se

Kakor

På sacd.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera optimalt för användare. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Klicka på knappen för att godkänna våra förutsättningar.